Bảng giá xe ô tô Honda mới nhất tháng 06/2021

Cập nhật bảng giá xe ô tô Honda mới nhất tháng 06/2021 cùng với các chương trình khuyến mại các dòng xe Honda: City, CRV, HR-V, Civic, Accord, Brio...

Giá xe ô tô dưới đây là Giá Bán Lẻ Đề Xuất (GBLDX) đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) 10%. GBLDX không bao gồm các loại thuế và khoản phí khi đăng kí xe, giá phụ kiện và các chương trình khuyến mại kèm theo.

* Nhấn vào hình ảnh để xem thông tin chi tiết

Chi tiết giá bán mới nhất của các dòng xe Honda như sau:

Tên xe

Hình ảnh

Loại xe

Giá niêm yết

HONDA CRV SENSING

CRV 1.5 G

1,023,000,000 VNĐ

CRV 1.5 L

1,093,000,000 VNĐ

CRV 1.5 E

983,000,000 VNĐ

CRV SENSING

0 VNĐ

HONDA CITY

CITY 1.5 CVT

559,000,000 VNĐ

CITY 1.5V-TOP

599,000,000 VNĐ

City 1.5 RS

599,000,000 VNĐ

HONDA ACCORD

Accord

1,319,000,000 VNĐ

HONDA CIVIC

CIVIC 1.5 RS

929,000,000 VNĐ

Civic 1.8 G

794,000,000 VNĐ

CIVIC 1.8 E

729,000,000 VNĐ

HONDA HR-V

HR-V 1.8 G

786,000,000 VNĐ

HR-V 1.8 L

866,000,000 VNĐ

HONDA BRIO

Brio 1.2 CVT

418,000,000 VNĐ

Brio RS OP1

452,000,000 VNĐ

BRIO 1.2 RS

448,000,000 VNĐ
Yêu cầu báo giá