Các Phiên bản:HONDA CITY
CITY 1.5 CVT
Honda-CITY-CVT-500x300

Giá niêm yết:

559,000,000 VNĐ

CITY 1.5V-TOP
Honda-CITY-TOP-500x300

Giá niêm yết:

599,000,000 VNĐ

Yêu cầu báo giá